O nama

NutriKlinika

 

je nutricionističko savjetovalište za dijetoterapiju i sportsku prehranu čiji je osnivač i voditelj: magistar nutricionizma Nenad Bratković, sveučilišni magistar fitofarmacije i dijetoterapije.

 

Briga o prehrani danas je potreba svakog čovjeka, a ne pomodarstvo. Sustavna i ciljana briga o prehrani u središtu je svih zdravstvenih smjernica i projekata, bilo onih :

 

  • povezanih s primarnom prevencijom bolesti
  • povezanih s liječenjem bolesti (dijetoterapija)
  • posvećenih poboljšanju kvalitete života
  • usmjerenih prema poboljšanju rezultata (sportska prehrana).

 

Znanost o prehrani i medicina međusobno se isprepliću i nadopunjuju te je njihovo međudjelovanje esencijalno.

 

Iz toga i proizlazi naš naziv – NutriKlinika.

Savjetovalište NutriKlinika

 

djeluje od 2007. godine, kada je mag. nutr. Bratković počeo sa stručnim djelovanjem u svojem nutricionističkom savjetovalištu.

 

Od osnutka pa do danas, mag. nutr. Bratković je osobno radio s velikim brojem klijenata iz cijelog svijeta, vodeći ih kao osobni nutricionist do željenih rezultata i objektivnog mjerljivog poboljšanja zdravstvenog stanja te izvedbe na sportskim borilištima.

 

NutriKlinika je nutricionističko savjetovalište, koje u svojem radu koristi integriran i interdisciplinaran pristup stručnjaka specijalista, koji surađuju s magistrom Bratkovićem, i u svojem primarnom djelovanju stavljaju naglasak na optimizaciju prehrane.

 

Kroz kontinuirano obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, mag. nutr. Bratković svakom klijentu jamči osoban i iskren pristup prenošenjem informacija na zanimljiv, primjenjiv, i svakome jasan način.

image title

Od početka svog djelovanja pa do danas, magistar Bratković izradio je brojne programe prehrane s protokolima dijetoterapije i sportske prehrane te ciljanih dodataka prehrani.

Tako je preko tri tisuća ljudi dobilo savjete i upute o prehrani putem e-maila i telefona, dok je na mnogobrojnim edukacijama i predavanjima (preko njih stotinu), diljem Hrvatske i u inozemstvu, veliki broj prisutnih uživo dobio željene informacije o prehrani te tako svoje tijelo i zdravlje prehranom dovelo na višu razinu.

Ovisno o zahtjevu, indikaciji te problematici s kojim se klijent obraća u NutriKliniku, interdisciplinarno djelovanje stručnjaka i suradnika NutriKlinike usmjereno je prema dobrobiti i rezultatu klijenta, pacijenta i sportaša.

 

Želimo Vam zdravi tek i dobro zdravlje!