Pristup

Pristup svakom klijentu je individualan i profesionalan, a temelji se na bogatom višegodišnjem iskustvu i praksi magistra Bratkovića, dosadašnjim rezultatima, kao i na dokazima u znanosti o prehrani, dijetoterapiji te sportskoj prehrani.

INTEGRIRAN FUNKCIONALAN HOLISTIČKI PRISTUP

NutriKlinika se zalaže za integriran, odnosno holistički pristup svakom klijentu, koji uključuje interdisciplinarnu suradnju s ostalim komplementarnim strukama, stručnjacima čije se djelovanje međusobno nadopunjuje:

 • liječnicima
 • medicinskim biokemičarima
 • kineziolozima
 • fizioterapeutima
 • ljekarnicima
 • ostalim medicinskim osobljem

U središtu djelovanja magistra Bratkovića te aktivnosti ostalih stručnjaka suradnika NutriKlinike jest upravo sam klijent (pacijent), s naglaskom na optimizaciju prehrane (nutritivnu terapiju ili sportsku prehranu).

 

Integriranim pristupom, analizom, promišljanjem i komplementarnom suradnjom svih stručnjaka, moguće je unaprijediti zdravlje klijenta-pacijenta te poboljšati izvedbu kod sportaša.

 

Dijetoterapija (nutritivna terapija), kao i sportska prehrana zahtijevaju poznavanje široke materije prirodnih znanosti te zakonitosti: fiziologije, patofiziologije, biokemije, biokemije prehrane, toksikologije, kao i mnogih drugih primjenjenih bioloških znanosti.

 

Znanost o prehrani, sportska prehrana i dijetoterapija bolesti usko je povezana s medicinom, kineziologijom, farmacijom. Stoga i interdisciplinaran pristup NutriKlinike.

1. VOĐENJE DNEVNIKA PREHRANE

 • Svaki klijent dobiva upute za vođenje evidencije svoga dnevnika prehrane (neovisno o razlogu dolaska).
 • CILJ:
  • optimalna evaluacija i analiza dosadašnje prehrane
  • objektivno utvrđivanje trenutnog nutritivnog statusa na samim nutricionističkim konzultacijama.

2. PRIKUPLJANJE POSTOJEĆE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (ako postoji) I PROVOĐENJE CILJANIH PRETRAGA IZ KRVI (Laboratorij)

 • Klijent se upućuje na provođenje ciljanih pretraga iz krvi ili na dostavu postojećeg nalaza krvi.
 • Objektivni medicinsko-biokemijski pokazatelji mogu doprinijeti konkretnom i objektivnom razumijevanju učinka dosadašnje prehrane na postojeće zdravstveno stanje.
 • Još važnije, kontrolom omogućavaju praćenje poboljšanja tijekom kontrolnih konzultacija u pravilnom vremenskom razdoblju.
 • Ugovorni partner NutriKlinike je Laboratorij Synlab.

3. POČETNE NUTRICIONISTIČKE KONZULTACIJE, EVALUACIJA I MJERENJE ANTROPOMETRIJSKIH POKAZATELJA

Na POČETNIM NUTRICIONISTIČKIM KONZULTACIJAMA (trajanje od 60 minuta) provodi se:

 1. uzimanje anamneze prehrane
 2. analiza dosadašnje prehrane
 3. određivanje nutritivnog statusa
 4. mjerenje antropometrijskih parametara(medicinski validiranim kaliperom i uređajem-metodom bioelektrične impedancije)
 5. određivanje stupnja uhranjenosti
 6. nutricionistička interpretacija nalaza objektivnog zdravstvenog stanja(dobivenog od strane liječnika i laboratorija)
 7. kondicijskog statusa dobivenog od stručnjaka kineziologa
 8. ciljana edukacija o prehrani, prema indikaciji

4. IZRADA INDIVIDUALIZIRANOG PROGRAMA PREHRANE

Prema dobivenim parametrima, stručnjaci NutriKlinike pristupaju izradi programa i protokola prehrane, sa ili bez dodataka prehrani.

5. PRIMJENA CILJANOG PROGRAMA PREHRANE UZ STALNU PODRŠKU

Pravilno i uspješno provođenje programa prehrane (dijetoterapije ili protokola sportske prehrane) klijentu je osigurano kroz sustav praćenja i stručne podrške od strane stručnjaka NutriKlinike.

6. KONTROLNA PRAĆENJA

Nakon određenog vremenskog razdoblja primjene, klijenti dolaze na kontrolne konzultacije i evaluaciju.

7. VREDNOVANJE POSTIGNUTIH IZMJERENIH REZULTATA

Promjena prehrane i primjenjena ciljana strategija prehrane, rezultira s konkretnim učincima, koji se potom vrednuju i određuju se sljedeći ciljevi do optimalnih rezultata.